zaterdag 29 januari 2011

ANN: Honto ni Atta! Reibai-Sensei Manga Gets TV Anime: Anime of Hidekichi Matsumoto's 4-panel manga to launch this... http://j.mp/hbwheF

Geen opmerkingen:

Een reactie posten